SCÉNÁŘ.cz Jak napsat scénář Moje scénáře Diskuze Inzeráty Odkazy Kontakt
Osnova Jak napsat scénář: TELEVIZNÍ verze Rejstřík
  1. Rozdíl mezi televizním a filmovým scénářem
  2. Způsob psaní
  3. Důležité rady
Diskuze


2. Způsob psaní (vzhled scénáře)

Televizní scénář pište stejným způsobem jako filmový. Oba typy se od sebe liší jen uspořádáním textu. Televizní scénář je rozdělen na dva sloupce:
  • levý - obrazová část
  • pravý - zvuková část

rozložení textu v tv scénáři

1. Nadpis scény (obrazu)

V tv scénáři se neužívá "scéna" ale "obraz". Každý obraz pište na novu stránku. Na začátek stránky (zarovnání na střed) napište:
  • Obraz (číslo)
  • Název obrazu (pojmenování scény)
  • Časové určení scény (den / noc), případně zda se jedná o exteriér nebo interiér (nepovinné).

OBRAZ 4
Hotelový pokoj
Interiér - Den
_____________________________________

O B R A Z  4

Hotelový pokoj
Den
_____________________________________

Obraz 4.
Hotelový pokoj
Den

2. Postava + dialog

Dialog se píše do pravého sloupce. Jak jméno postavy, tak celý dialog, zarovnávejte k levému okraji pravého sloupce. Jméno postavy (nadpis dialogu) zvýrazněte. Nejčastěji se používá podtržení. Za jménem udělejte dvojtečku.

Karel:
Ahoj. Jak se vede?


3. Vynechávání řádků

Jeden řádek (resp. nový řádek): Mezi jednotlivými celky se vynechává vždy minimálně jeden řádek (resp. píšete na nový řádek). Tzn., že zároveň nesmí být text na jednom řádku v pravém i levém sloupci. Nemůžete tedy napsat děj do levého sloupce a dialog na stejný řádek do pravého sloupce. Vždy musíte psát na nový řádek - je to jako princip zipu.

Text děje v levém sloupci.
Dialog v pravém sloupci.
Text děje v levém sloupci.
Dialog v pravém sloupci.

Dva řádky: Pokud píšete dialogy dvou osob, které na sebe ihned navazují (není vložený text v levém sloupci), musí oba dialogy dělit minimálně jeden vynechané řádek, obvykle se však vynechávají řádky dva.

Karel:
Ahoj. Jak se vede.


Tomáš:
Celkem to jde.


4. Co se do televizního scénáře nepíše

  • Přechody - v tv scénáři nepoužívejte přechody (střih, ...) mezi jednotlivými obrazy. Nový obraz se píše na novu stránku.
  • Vsuvka - pokyn pro herce. Nepíše se do dialogového pole, ale klasicky se napíše věta do levého (vizuálního) pole. Pokud by případná vsuvka měla charakter zvuku, např. odkašlání, napíše se do pravého sloupce.

Karel:
A co jinak?
Karel si utírá nos
kapesníkem.

Tomáš:
(odkašle si)
Tomáš se pousměje.
Jenom to počasí mě štve.


5. Písmo, okraje

Písmo není pevně dané. Můžete použít nějaký standardní font písma, např. Times New Roman o velikosti 12.

Vzdálenost okrajů stránky užijte standardní, např. 2,5 cm na všech stranách. Pokud hodláte scénář svázat, levý okraj udělejte širší.

Vazba: kroužková.

Číslování stran: libovolná pozice.

Poznámka: Přesný formát televizního scénáře není striktně daný. Při čtení scénářů (najdete je v databázi) si všimněte rozdílů mezi jednotlivými scénáři od různých autorů. Důležité je dodržovat princip dvou sloupců.


3. Důležité rady
C
číslování str.
D
dialog
E
exteriér
I
interiér
N
nadpis
O
obraz
okraje
P
písmo
postava
S
scéna
T
tv film
V
vazba sc.
Z
zvuk
FILMOVÁNÍ.cz
SCENAR.cz | Všechna práva vyhrazena. | FILMOVANI.cz