SCÉNÁŘ.cz Jak napsat scénář Moje scénáře Diskuze Inzeráty Odkazy Kontakt
Osnova Jak napsat scénář: TECHNICKÝ verze Rejstřík
 1. Předmluva
 2. Rozdíl mezi technickým a literárním scénářem
 3. Obraz a záběr
 4. Druhy záběrů
 5. Další užívané výrazy
 6. Jak psát / nepsat tech. scénář
Diskuze


6. Jak psát / nepsat technický scénář
 
Technický scénář se píše sloupkovou metodou, podobně jako scénář televizní (dvousloupkový). Na rozdíl od něj, obsahuje sloupků více. Co by měl tedy technický scénář obsahovat?

Číslo záběru

Záběry můžeme číslovat tak jak jdou po sobě - tedy 1, 2, 3, ... až třeba 750. Lepší je však číslovat je v závislosti na scéně (obrazu). Nejdříve se napíše číslo scény - třeba 1, a za toto číslo se napíše pořadí záběru v dané scéně - je dobré používat písmena. Takže. např. první záběr v první scéně bude označen "1A". Pátý záběr ve třicáté scéně bude označen "30E". (Nepoužívejte písmeno CH a písmena s interpunkčními znaménky.) Můžete též používat číselnou hodnotu, jako např. 1.1, 30-5, 36/7.

Druh záběru

dle velikosti záběru
Celek, detail atd. - psáno zkratkami. (více o druzích záběru) Vždy popište celý záběr, tedy počáteční bod a konečný bod. Pokud netočíte statickou scénu, většinou se velikost záběru změní. Např. při nájezdu může začít záběr jako celek a skončit jako detail. Zapište to proto takhle: C-D nebo C až D. Popisujte jen krajní záběry, nikoli každou jednotlivou velikost záběru. ŠPATNĚ: C-PC-D

dle dalších kritérií
Sem patří pohyb kamery (švenk, jízda, jeřáb), ohnisková vzdálenost (dlouhé sklo), úhel pohledu (nadhled) a další.

Obrazový popis scény

Popíšete, co se děje na scéně (jako v literárním scénáři). Např. "auto jede; postava jde ke dveřím" atd. Zaměřte se přitom na pokyny, jak danou scénu natočit (pohyby kamery atd.). Používejte co nejkratší výrazy.

Zvukový popis scény

Napíšete dialogy postav. Dále zvuky, které se odehrávají na scéně i ty, které se budou muset dodatečně vytvořit.


Bez těchto základních údajů se v technickém scénáři neobejdete. Kromě nich byl měl ještě scénář obsahovat popis SCÉNY (OBRAZU) - tedy číslo scény, ext./int., název scény, den/noc. Tento popis se většinou píše mimo tabulku - např. doprostřed stránky - vždy před prvním záběrem dané scény, ale můžete jej vkomponovat i do tabulky.


Ukázka technického scénáře

STÁHNOUT: Kompletní dvoustránková ukázka včetně vysvětlivek v pdf.

(zobrazit obrázek v originální velikosti 945x668 v novém okně)


Do technicého scénáře se pak může přidat velká spousta dalších údajů, ALE ...

TECHNICKÝ SCÉNÁŘ NESLOUŽÍ KAŽDÉMU ČLENOVI FILMOVÉHO ŠTÁBU!

Pokud byste chtěli v jediném technickém scénáři obsáhnout vše, asi byste ho museli psát na papír velikosti billboardu, protože byste tam museli napsat:
 • pokyny pro kameramana - jaký objektiv použít, jaký filtr, jakou clonu, jakou ohniskovou vzdálenost, ...
 • pokyny pro osvětlovače - jaké světlo použít, kolik světel, jakou intenzitou budou svítit, ...
 • pokyny pro zvukaře - jakým mikrofonem co snímat, kolik použít mikrofonů, jak dlouhou tyč použít, ...
 • pokyny pro maskérku - jak, co, kde, kolik, ...
 • pokyny pro kostymérku - jaký kostým, kolik kostýmů, míra obnošení, ...
 • pokyny pro rekvizitáře
 • stavbaře
 • řidiče
 • elektrikáře
 • pokyny pro tvorbu vizuálních efektů = pokyny pro desítky až stovky lidí ...
 • pokyny pro hudebního skladatele
A to jsem asi ještě zapomněl na catering. :-)

V praxi by to mělo tedy vypadat tak, že si režisér vezme literární scénář, který si již pravděpodobně nějak upravil (buď sám nebo s někým) a na základě něj vypracuje technický scénář. Přitom může spolupracovat s kameramanem, který může mít lepší vizuální cítění a může vědět, který záběr se bude lépe hodit. Do toho mu (jim) může mluvit producent, který řekne, že nějaké záběry jsou moc finančně náročné a ať je přepracuje (např. příliš leteckých záběrů). Pokud tedy není režisér lempl, měl by být on tím hlavním autorem technického scénáře - neboť on řídí natáčení.

Ostatní důležité profese si vypracovávají vlastní "technický scénář", nebo přesněji řečeno vlastní poznámky. Takže dbejte na to, abyste to s tím technickým scénářem nepřehnali. Existuje totiž také "natáčecí plán".

V natáčecím plánu se řeší:
 • v který den se bude která scéna točit a v jaký čas
 • konkrétní lokace
 • jaké bude obsahovat scéna rekvizity vč. dopravních prostředků
 • jaké postavy budou v dané scéně, co budou mít na sobě (kostýmy), a jaký make-up budou mít
 • technické vybavení (počet kamer, příslušenství)
 • přítomnost jednotlivých členů štábu a dalších osob na natáčení

K čemu tedy co slouží jednotlivé scénáře a dokumenty?

 • literární scénář - pro čtenáře, aby si udělal úvodní představu o ději filmu. Při natáčení slouží hercům.
 • technický scénář - aby režisér (příp. kameraman) věděl, kolik záběrů se bude točit a jak budou zhruba vypadat a jak/čím se budou točit.
 • storyboard - (rozkreslené jednotlivé záběry) aby členové štábu přesně věděli, jak bude daný záběr vypadat. Storyboard se vypracovává u náročných scén (především akčních). Pokud si tvůrci nechají na svém filmu záležet, vypracuje se storyboard pro každý záběr.
 • natáčecí plán - slouží pro ty členy štábu, kteří připravují danou scénu, aby se na konkrétní den a čas zajistili lokace, herci, členové štábu a další lidé, rekvizity, kostýmy, technické vybavení a další věci potřebné pro bezproblémový chod natáčení.

Závěr:

Technický scénář si vypracujte k obrazu svému a svých spolupracovníků. Zatímco literární scénář musí splňovat určitý vizuální standard (protože se nabízí cizím lidem), technický scénář je určen pro toho, kdo si ho vypracoval. Svůj deník si také píšete podle svého, kdežto daňové přiznání musí být vyplněno podle vzoru.

"Svůj" technický scénář si může vypracovat každý z hlavních členů štábu. Ale třeba poznámky zvukaře už se nemusejí považovat za technický scénář.

Proto můžeme technický scénář definovat jako záběrový scénář, což je:

Scénář, ve kterém jsou rozepsány jednotlivé záběry a postupy, jakými docílit natočení záběrů dle požadavků režiséra.


Při psaní tohoto dokumentu jsem vycházel především ze stránky wikipedia.org odkud jsem čerpal hlavně technické údaje (druhy záběrů). K anglickým výrazům, ke kterým jsem nenašel vhodný český ekvivalent, jsem se snažil vymyslet vhodný český výraz, který by co možná nejlépe odpovídal českým požadavkům. Všechna práva vyhrazena. FILMOVANI.cz
jméno autora
A
AP (americký plán)
B
b.g. (background)
C
C (celek)
CGI
číslo záběru
D
D (detail)
dlouhé sklo
dolly zoom
E
ext. (exteriér)
F
f.g. (foreground)
flashback
FX
H
hlavní záběr
I
int. (interiér)
J
jeřáb
L
letecký záběr
M
m.o. (mimo obraz)
money shot
montáž
N
nadhled
nájezd
nakloněná perspek.
natáčecí plán
O
obraz
O.C. (off camera)
O.S. (off screen)
OSS
P
PC (polocelek)
PD (polodetail)
podhled
POV (point of view)
prostřih
protipohled
přeostření
ptačí perspektiva
R
reakční záběr
retrospektiva
ruční kamera
rybí oko
S
scéna
série záběrů
SFX
SPFX
sledovací záběr
steadicam
storyboard
švenk
U
uváděcí záběr
V
VC (velký celek)
VD (velký detail)
velmi dlouhé sklo
vložený záběr
V.O. (voice over)
Z
záběr
záběr z kufru
žabí perspektiva
zamrzlý záběr
zoom
zpomalený záběr
zrychlený záběr
FILMOVÁNÍ.cz
SCENAR.cz | Všechna práva vyhrazena. | FILMOVANI.cz